Vásárlási feltételek

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEKET, AMELYEKBEN FONTOS INFORMÁCIÓKAT TALÁL JOGAIRA ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRE VONATKOZÓAN. 

 

1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

A megaservicemarket.hu webáruház tulajdonosa: MegaService Europe Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1152 Budapest, Rákosmező utca 40.
Képviseletében eljár: Balogh Csaba Levente ügyvezető igazgató
Telefon: 06-30/398-50-36
E-mail cím: info@megaservice.hu
Adószám: 14951411-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-203984 
Cégjegyzéket vezeti: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

 

2. VÁSÁRLÁSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK LÉTREJÖTTE, HATÁLYA

Jelen Vásárlási és Szállítási feltételek Megrendelő által történő elfogadása a webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát, vagy megrendel minimum egy terméket.
A Szállító semmilyen formában nem vállal felelősséget a Megrendelő által megadott hibás adatokból eredő téves teljesítésért. A név, cím, telefon és e-mail mezőket minden esetben ki kell tölteni, e nélkül a rendszer a rendelést nem tudja elfogadni. Szállító a regisztrációkor megadott személyes adatokat, e-mail címmel és jelszóval tárolja a későbbi azonosításhoz. Az azonosítók megadásával adataihoz bármikor hozzáférhet és módosíthatja azokat. A kiállított számlán található adatok utólag nem változtathatóak.
Szállító fenntartja a jogot, hogy a Vásárlási és Szállítási feltételeket részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A Vásárlási és Szállítási feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A Vásárlási és Szállítási feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a webáruház-szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

3. REGISZTRÁCIÓ

A megaservicemarket.hu  webáruházban nem csak regisztrált felhasználók vásárolhatnak. A regisztráció és a hozzá kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatok helyessége bármikor ellenőrizhető és módosítható jóváhagyás előtt.

Az első bejelentkezéshez szükséges jelszót vagy a Megrendelő választja, vagy a rendszer generálja és e-mailben elküldi a Megrendelőnek. Ez a jelszó a belépés után bármikor módosítható az ’Adatok módosítása’ menüpont alatt.

A megaservicemarket.hu a megadott adatok tárolására, archiválására, és kezelésére a Totalnet Bt-t bízta meg, aki vállalta az adatok bizalmas kezelését, azokat a fennálló jogviszony alapján harmadik félnek nem adja ki, és szerverein biztonságosan tárolja.

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges regisztráció során az Szállító a következő adatokat rögzíti a Megrendelőről: A Megrendelő azonosításához szükséges adatokat: a Megrendelő felhasználói neve, jelszava (egyirányúan elkódolva) és elektronikus levelezési címe, neve, címe, elérhetőségi telefonszáma. A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Szállító a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), cég neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A regisztráció törlését a Megrendelő az market@megaservice.hu elektronikus levélcímen kérheti.

 

4. A RENDELÉS MENETE

A megaservicemarket.hu webáruházban való böngészéshez, a szöveges tartalmak vagy a termékek megtekintéséhez és kosárba helyezéséhez nem szükséges a regisztráció.

A megaservicemarket.hu webáruházban a termék mellett megjelentetett árak nettó árak, melyek az általános forgalmi adót nem  tartalmazzák. Az árak egy darab termékre vonatkoznak.

A "Kosár" menüpont alatt kosarának részletes tartalma és annak aktuális értéke. Minden termék, amit betett a kosarába addig marad ott, amíg ki nem törli belőle, vagy meg nem rendeli. Kosara tartalmát bármikor ellenőrizheti, módosíthatja, vagy megrendelheti.

Kosara tartalmának ellenőrzése után, megrendeléshez kattintson a ’Megrendelés’ gombra. A rendeléshez szükséges további adatok:

 • Számlázási név,
 • Számlázási cím,
 • Számlázással kapcsolatos kapcsolattartó neve, ha nem azonos a Megrendelővel,
 • Szállítási cím, amennyiben különbözik a számlázási címtől,
 • Szállítással kapcsolatos kapcsolattartó telefonszáma (érvényes magyarországi mobiltelefonszám), amennyiben különbözik a Megrendelőtől.

Amennyiben korábban már vásárolt a megaservicemarket.hu weboldalon mint regisztrált vásárló, személyes adatai automatikusan megjelennek a számlázási és a szállítási űrlapon. A rendszer a szállítási költséget automatikusan hozzászámolja a rendelés összegéhez. Ezt ellenőrizheti az "Összesítő"-ben. A folytatáshoz tovább kell kattintani a "Megrendelés" gombra.

Megrendelő a rendelés tényéről minden esetben visszaigazolást kap a megaservicemarket.hu webáruháztól e-mailben.

A Megrendelő a webáruházban megrendelt termékről e-mailben kap egy díjbekérő számlát, amelynek kiegyenlítése után a Szállító elindítja a Megrendelő címére a megrendelt terméke(ke)t.

 

5. HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Megrendelt árut Magyarország egész területén házhoz szállítjuk, viszont kizárólag belföldi megrendeléseket áll módunkban elfogadni. Budapest területén lehetőség van személyes átvételre is, ebben az esetben nem számolunk fel szállítási költséget, amennyiben a számla nettó értéke eléri az 5.000.-Ft-ot. 

 

A házhozszállítás díja:

Rendelés értéke Kiszállítási díj
Kiszállítás/ Nettó 29990 Ft-ig Szállítási költség 1800 Ft+ÁFA(2286 Ft)
Kiszállítás/ Nettó 30000 Ft-tól 69990 Ft-ig 1500 Ft+ÁFA(1905 Ft)
Kiszállítás nettó 70 000 Ft(bruttó 88 900 Ft) felett ingyenes
Fizetés utánvétellel  2600 Ft+ÁFA(3302 Ft)


A szállítási költség automatikusan hozzáadódik a rendelési összeghez, amit a rendelés feladásakor feltüntetünk.

Amennyiben a rendelés munkanapokon 17 óráig beérkezik, és a termék készleten van, a szállítás a következő munkanapon megtörténik. Nem munkanapon történő megrendelés, valamint 17 óránál később beérkező rendelések esetén a szállítás a második munkanapon történik meg. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a megaservicemarket.hu haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel e-mail útján a további egyeztetés érdekében. A kiszállítás munkanapokon 8-19 óra között történik, ezért kérjük, hogy napközbeni elérhetőséget adjanak meg kiszállítási címként! Megrendelő köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.Amennyiben a termékről felbontás után a futár jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termékre 8 napos cserelehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben a sérülést a futár által felvett jegyzőkönyvvel igazolhatja.Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szállítót kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

6. A MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Megrendelő jogosult a megrendelés után, de még a kiszállítás megelőző 24 órában a vásárlástól elállni. Ezen szándékát köteles e-mailben az market@megaservice.hu e-mail címen jelezni.

A Megrendelőnek 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a megaservicemarket.hu részére hiánytalanul az eredeti csomagolásban visszaküldeni. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a Megrendelő a csomagot átvette. A 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a visszaküldés költségei a Megrendelőt terhelik. Az elállásra vonatkozó igényét Megrendelő köteles e-mailben az market@megaservice.hu e-mail címre írásban jelezni. A megaservicemarket.hu köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számítva 30 napon belül visszajuttatni a Megrendelőnek. A visszatérítés nem vonatkozik a kiszállítási, valamint a termék visszajuttatási költségeire, melyeket a Megrendelőnek kell viselnie.

Amennyiben a visszahozott áruról kiderül, hogy károsodott, és ez a károsodás a nem rendeltetésszerű használat miatt következett be, a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a termékben okozott értékcsökkenés megtérítését a megaservicemarket.hu követelheti a Megrendelőtől.

Megrendelő jelen fejezet szerinti elállási joga a megaservicemarket.hu weboldalon megrendelt élelmiszerek vonatkozásában nem gyakorolható.

 

7. JÓTÁLLÁS, TERMÉKGARANCIA

A Szállító jótáll azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által a Vásárlási és Szállítási Feltételek keretén belül szállított Termék szerződésben meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik. A Szállító felelős ezen tájékoztatásbeli kötelezettségének valótlanságából eredő meghibásodásokért is. A Szállító felelős azért, hogy a garanciális feltételekben meghatározott szavatossági, illetve jótállási kötelezettségeit késedelem nélkül a saját költségére orvosolja.
A Szállító jótáll továbbá azért, hogy az általa vagy alvállalkozói által szállított Termék, alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta olyan gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési hibáktól, amelyek a Szállító cselekedetéből vagy mulasztásából erednek.

 

8. FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS

A megaservicemarket.hu webáruházon keresztül történő vásárlás feltételezi a Megrendelő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A felhasználó, illetve Megrendelő tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről. A megaservicemarket.hu webáruházában feltünttett termékek melletti képek csak ilusztrációk, a valóságtól eltérhet, részletes információt a termékleírásban talál.  

A megaservicemarket.hu nem felel a vis maiorból eredő, vagy egyéb, az irányításán kívül eső események okán bekövetkező károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a

 • a weboldal használatából, vagy üzemzavarából,
 • az adatok bárki által történő megváltoztatásából,
 • az információtovábbítási késedelemből adódó,
 • vírusok okozta,
 • szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegű hibából eredő,
 • vonal, vagy rendszerhibából adódó,
 • a beszállítótól származó téves információkból eredő károkért.

 

9. EGYÉB

Az itt nem szabályozott kérdésekben különösen de nem kizárólagosan a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, Ektv. valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999.(II. 5.) Korm. rendelet szabályai az irányadóak.

 

Kellemes vásárlást kívánunk!

Kosár

Az ön kosara jelenleg üres.

Akciós termékek